MHP’li Özyavuz: Ceylanpınar Gümrük Kapısı Açılmalı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde söz alarak birçok konuyu gündeme getirdi.

Kapatılan Kamplardaki İşçiler Tekrar Urfa’ya Gönderilsin

Sayın milletvekilleri, Suriye’den ülkemize gelen mültecilerin barınma, güvenlik ve genel hizmetlerden faydalanabilmesi için Göç İdaresi tarafından alınan işçiler bazı kampların kapatılmasıyla geçici olarak çeşitli illere gönderilmişlerdir. Urfa’dan gönderilen bu kardeşlerimizin aile yapısı, maaş ve genel hakları göz önüne alındığında farklı bir ilde yaşamlarını sürdürmeleri imkânsızdır. Başka illere gönderilen Göç İdaresi çalışanlarının Urfa’ya gönderilmesi, aile bütünlüklerinin korunması gerekmektedir. Bu konuda çalışma yapılarak Urfalı kardeşlerimin mağduriyeti önlenmelidir.

Gümrük Kapıları Bir An Önce Açılmalı

Ülkemizin güney sınırının güvenliğinin sağlanması için yapılan Barış Pınarı Harekâtı sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimizde bulunan gümrük kapıları sınır ticareti açısından çok önemlidir. Bahse konu gümrük kapılarının açılması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanıp bir an önce bitirilmesi Türkmen şehrim Şanlıurfa’m ve ülkem adına çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. Sınır ticareti yapacak vatandaşlarımız arasında kesinlikle ayrımcılık yapılmamalı, ihraç ve ithal edilecek ürünlerle ilgili kritere uyan bütün firmalara izin verilmelidir.

Mazot ve Gübrede Vergiler Düşürülsün

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na göre, her yıl 1 milyon hektar arazinin tapulaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticesinde,s hâlen 20 milyon dekar arazinin köyler arası sınır ya da araziler arası sınır adı altında kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu da Türkiye ekonomisinde yıllık 17 milyar kayba neden olmaktadır. İvedilikle bu arazilerin toplulaştırılması yapılıp atıl durumdan tarım yapılabilecek duruma getirilmesi gerekmektedir. Tarımda çiftçilerimiz tarafından kullanılan mazot miktarı yaklaşık olarak 4,5 milyar litredir. Buna karşılık, tarımda kullanılan mazota verilen destek mazota ödenen bedelin yüzde 5’ine tekabül etmektedir. Ayrıca, çiftçilerimizin gübreye ödediği bedelin yaklaşık yüzde 18’i destekleme olarak geri ödenmektedir. Bu nedenle, mazotla ÖTV ve KDV, gübrede de KDV düşürülmeli ve bu kapsamda çiftçilerimize verilen destek arttırılmalıdır.