Anahtar Kelimeler: CEYLANPINAR’ LİSESİ AÇILDI

CEYLANPINAR’DA YENİ BİR FEN LİSESİ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği gereği Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 60986 LGS Tercih Koduyla bünyesinde açılan Proje İmam Hatip Lisesi 9. sınıfa sınavla 34 öğrenci alacak.

Konu ile ilgili konuşan Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ramazan SALVAN: “İlçemiz eğitimi için güzel bir adım olarak okulumuz Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal bilimler Proje Okulu olmuştur. “Proje Okullar” ile hedeflenen; Kaliteli Okul, Kaliteli Öğretmen ve Kaliteli Öğrencinin bir araya getirilmesidir. Okulumuzda, mesleki derslerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler müfredatı da uygulanacak. İlçemizde Fen Lisesiyle beraber sınav puanıyla öğrenci alacak okulumuzda Gençler manevi ve kültürel değerleri öğrenen, aynı zamanda da Fen ve Sosyal Bilimler lisesinde eğitim alan öğrencilerle rekabet edebilecek bilgi becerilere sahip olacaklar.” dedi.

 Okulun bu yıl 34 öğrenci alacağını ifade eden SALVAN: “İmam hatipler artık yeni bir versiyonla kalite yönünden kendilerini geliştirecek. Özellikle manevi ve değerler eğitimi yönüyle de öğrencileri donanımlı bir şekilde yetişecekler. Proje okulunda eğitim verecek olan öğretmenler bakanlık tarafından özel seçilecek öğretmenlerden oluşacak. Mezun olduklarında bu öğrenciler İmam Hatipli olarak istedikleri hukuk fakültesi, siyasal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, tıp fakültesi potansiyeli olan öğrenciler olarak yetişecek. Ayrıca bu okulumuz, bölgemize ve çevre ilçelere de hitap ederek buralardan da LGS puanı ile öğrenci alacaktır. Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi programını uygulayacak bu okulun ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim Okulumuzun Pansiyonuyla, Nitelikli Öğretmenleriyle ve Başarılı Öğrencileriyle Ceylanpınar’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.

Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile ilgili en fazla merak edilen soruları yanıtlayan Okul Müdürü Ramazan SALVAN LGS Tercih Kodunun: 60986 olan okulu tercih etmeyi düşünen öğrencileri velileriyle beraber okula davet etti.

10 SORUDA CEYLANPINAR ANADOLU İMAM HATİP FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE PROGRAMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Soru-1: Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve programın amacı nedir?
Cevap-1: Anadolu İmam Hatip Liselerinin tamamında öğrenciler Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler alanında olabildiğince fazla ders -11. sınıflarda 17 saat, 12. sınıflarda 18 saat- ders alarak bir üst öğrenime hazırlanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında Anadolu İmam Hatip Liselerindeki dersler spor, sanat ve yabancı dil derslerindeki biraz eksikliler dışında Anadolu Liseleri ile tamamen aynıdır. İlave olarak öğrenciler imam hatip okullarına özgü Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Kelam, Akaid, Dinler Tarihi gibi dersleri almaktadır.
Fen ve sosyal bilimler programının uygulandığı Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise öğrenciler, fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında yukarıda belirtilen ders saatlerine ilave olarak altı (6) saat daha fazla ders alabilmektedir. Ayrıca okulların üniversitelerle protokoller yaparak ortak çalışmalar yapması öngörülmektedir.

Bu programın amacı;

  • Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görüp fen bilimlerine ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek vermek, rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek,
  • Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanlarını ve düşünürleri tanımalarını, onların hayatları, eserleri ve etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmelerine ve onların yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamaktır.


Soru-2: Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan okullarda ders içeriği nasıldır? Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinden farkı nedir?
Cevap-2: Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan okullarımızda okutulan derslerin haftalık ders saatleri Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile oldukça yakın olup pek az bir fark vardır. Bu fark da daha çok dil, spor ve sanat derslerindedir. Bu okullarda öğrenciler az bir eksiklikle fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinde okutulan alan derslerini almakta ilave olarak imam hatip okullarına özgü dersleri okumaktadırlar.

Soru-3: Öğrenciler Fen Bilimleri alanı ve Sosyal Bilimler alanına ne zaman geçmektedir? Fen Bilimleri alanı ve Sosyal Bilimler alanın ders saatleri nedir?
Cevap-3: Öğrenciler 10. sınıftan itibaren fen bilimleri alanı veya sosyal bilimler alanında ders seçebilmektedir. Bu dersler, öğrencinin devam edeceği alan, öğrencinin ilgi ve istekleri, derslerdeki başarı durumu ve hedeflediği yükseköğretim programı doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Öğrenciler belirledikleri alan doğrultusunda fen veya sosyal bilimler alanı ile ilgili dersleri 10. sınıfta 2 saat, 11. sınıfta 19 saat, 12. sınıfta 20 saat almaktadırlar.

Soru-4: Fen Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Fen liselerinden farklı olanlar var mıdır?
Cevap-4: Fen Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilim Tarihi ve Uygulamaları, Matematik Tarihi ve Uygulamaları dersleridir. Fen liselerinde ilave olarak Bilgisayar Bilimi dersi vardır. Fen ve sosyal Bilimler programlı AİHL’de fen bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca fen bilimleri alanındaki derslerin yanısıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alan akademisyenleri tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için Fen Bilimleri alanında belirlenen okuma kitapları olmaktadır. Ayrıca okulların farklı bilimsel etkinlikleri ve projeleri de olmaktadır.

Soru-5: Sosyal Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Sosyal Bilimler liselerinden farklı olanlar var mıdır?
Cevap-5: Sosyal Bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilim Çalışmaları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleridir. Sosyal bilimler liselerinde fark olarak Sanat Tarihi ve Osmanlı Türkçesi dersi okutulmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersi ile İslam Kültür ve Medeniyeti dersi programları birbirine çok yakındır. Fen ve sosyal Bilimler programlı AİHL’de sosyal bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca sosyal bilimleri alanındaki derslerin yanısıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alan akademisyenleri tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için Sosyal Bilimleri alanında belirlenen okuma kitapları olmaktadır. Ayrıca okulların farklı bilimsel etkinlikleri ve projeleri de olmaktadır.

Soru-6: Fen ve Sosyal Bilimler Programlı Anadolu İmam Hatip Liselerinde okul ortamı nasıldır?
Cevap-6: Anadolu İmam Hatip Liseleri sosyal-kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından oldukça zengin bir geleneğe sahiptir. Fen ve Sosyal Bilimler Programlı okullarda eğitim alan öğrenciler de bütün imam hatip okullarında gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetler ve eğitim etkinliklerinden yararlanmaktadır. Kendilerini geliştirecekleri birçok sosyal ve kültürel faaliyette yer almaktadırlar. İmam Hatip Liselerinde uygulanan “Okuyan 7’ler (kitap okuma takımları)”, “Kırk Şair-Şiir Etkinlikleri”, “Kırk Hadis-Ayet etkinlikleri”, “Öğrenci Panelleri”, “Münazaralar”, “Müze ile Eğitim”, “Genç Bilginler Bilim Çalışmaları”, “Mûsikî Koroları”, “Tematik Yaz Eğitim Etkinleri”, “Genç Hatipler”, “Kur’an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışmaları”, “Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları” gibi birbirinden farklı özgün çalışmalarla öğrenciler mânevî, ahlâkî ve kültürel yönden gelişmekte, sosyal sorumluluklarının farkında olmaktadır.  

Soru-7: Fen ve Sosyal Bilimler Programlı okulların en önemli avantajı nedir?
Cevap-7: Bu okulların üniversitelerle işbirliği yapmaları, protokoller imzalayarak çalışmalar yürütmeleri esastır. Bu bağlamda öğrenciler akademik camia ile tanışmakta, üniversitelerin birikiminden yararlanmaktadır. Araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında bilgi edinmektedirler. Belirli başarıları olan öğrenciler tematik yaz etkinlikleri bağlamında “Bilim ve Teknoloji” etkinliklerine katılma imkânına sahiptir. Öte yandan İmam Hatip Liseleri ile ortak çalışmaları olan kamu kurumları, mezun dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı projeler gerçekleştirilebilmektedir.

Soru-8: Fen ve sosyal Bilimler Programlı Okulların üniversite hazırlıkları nasıldır?
Cevap-8: Okulların üniversitelerle protokollerinin olması ve ortak çalışmalar yapılması, seminer ve konferanslar ile öğrencilerin akademisyenlerle birlikte eğitim faaliyetlerinde bulunması onları üniversite ortamına güçlü bir şekilde motive etmektedir. Öte yandan öğrenciler okudukları kitaplar, aldıkları seminerler ve katıldıkları konferanslar ile yükseköğrenimde eğitim görecekleri fen bilimler alanı veya sosyal bilimler alanı ile ilgili kültür ve medeniyetimizin birikimlerinden yararlanmış olmaktadırlar. Tercih ettikleri alanla ilgili imam hatip okullarının verdiği kazanımlarla birlikte güçlü bir hazır bulunuşluk imkânı elde etmektedirler.

Soru-9: Fen ve Sosyal Bilimler programlı okullardan bu programı uygulamayan okullara geçişler nasıldır?
Cevap-9: Bu okullardan diğer ortaöğretim kurumlarına geçişler ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen nakil ve geçişlere göre kontenjan boşluğu ve puan üstünlüğüne göre olmaktadır.

Soru-10: Fen ve Sosyal Bilimler programlı okulların yönetici ve öğretmenleri hangi usulle atanmaktadır.

Cevap-10: Bu okulların yönetici ve öğretmen atamaları tıpkı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde olduğu gibi normal tayin ve atama usulüyle olmaktadır. Bu konuda fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinden hiçbir farkı yoktur. Fen ve Sosyal Bilimler Programını uygulayan fakat “Proje Okulu” olan okullarımızda ise durum farklıdır. Bu okulların öğretmen ve yöneticilerinin görevlendirmesi doğrudan Bakanlıkça yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz ve velilerimiz Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Haftalık Ders Çizelgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linkleri kontrol edebilirler: