Anahtar Kelimeler: BOTAŞ Ceylanpınar’

BOTAŞ Ceylanpınar’da

Acele Kamulaştırma Yapacak

 

BOTAŞ tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararları ile aralarında Ceylanpınar ile Akçakale ilçeleri, Karabük, Artvin, Rize, Antalya ve Burdur illerinin yer aldığı çok sayıda şehirde acele kamulaştırma yapılacağı duyuruldu.

Ceylanpınar-Akçakale ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1776) Ceylanpınar-Akçakale ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alan ve haritada gösterilen güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yollan, enerji nakit hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.