Ceylanpınarlı yönetmenler ilçenin göğsünü kabarttı

Ceylanpınarlı yönetmenler Serdal Altun ve Şeyhmus Sarıce, belediye sponsorluğunda çektikleri “Küçük Adam” ve “Dikenli Tel” filmleriyle 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda derece yaparak ilçenin göğsünü kabarttı.
Bu haber 2018-04-26 23:57:19 eklenmiş ve 1722 kez görüntülenmiştir.
istanbul escort

Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye­si’nin spon­sor­lu­ğun­da film çe­kim­le­ri­ni ta­mam­la­yan yö­net­men­ler Ser­dal Altun ve Şeyh­mus Sa­rı­ce al­dık­la­rı ödül­ler­le Cey­lan­pı­nar’ın gu­ru­ru ol­du­lar. To­ros­lar Be­le­di­ye­si’nin bu yıl ilk kez or­ga­ni­ze et­ti­ği Çocuk Hak­la­rı te­ma­lı ‘1. Ulu­sal Kısa Film Ya­rış­ma­sı’nın’ ödül­le­ri, Yunus Emre Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen final ge­ce­sin­de sa­hip­le­ri­ni buldu. 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, çocuk hak­la­rı­na sanat ara­cı­lı­ğıy­la far­kın­da­lık ya­rat­mak is­te­ni­len ya­rış­ma­ya baş­vu­ran 74 film­den, fi­na­le kalan 10 film ara­sın­dan ödüle hak ka­za­nan­la­ra ödül­le­ri; aka­de­mis­yen, yö­net­men ve sa­nat­çı­lar­dan olu­şan jüri üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la açık­lan­dı.

ALTUN VE SA­RI­CE DE­RE­CE­LERİ KİMSEYE KAP­TIR­MA­DI

Ya­rış­ma­nın üçün­cü­sü; Yö­net­men­li­ği­ni Ahmet Mahir Kar’ın yap­tı­ğı ‘Te­nef­füs’ filmi se­çi­lir­ken, ikin­ci­li­ği yö­net­men­li­ği­ni Şeyh­mus Sa­rı­ce’nin yap­tı­ğı ‘Küçük Adam’, bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü ise Ser­dal Altun’un yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı ‘Di­ken­li Tel’ filmi aldı. De­re­ce­ye giren ilk üç film ka­tı­lım­cı­la­rın iz­le­ni­mi­ne su­nul­du. Film­ler, iz­le­yi­ci­ler­den büyük alkış top­la­dı.De­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hamit Tuna, Mer­sin Baro Baş­ka­nı Ali Er, MTSO Mec­lis Baş­ka­nı Hamit İzol ve jüri üye­le­ri ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di. Film­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si jüri üye­le­ri ta­ra­fın­dan ti­tiz­lik­le ya­pı­lır­ken, de­re­ce giren film­le­rin bi­rin­ci­si­ne 5 bin TL, ikin­ci­si­ne 3 bin TL, üçün­cü­sü­ne bin TL para ödülü ve ay­rı­ca 500 TL’lik 2 adet de man­si­yon ödülü tak­dim edil­di.

“CEY­LAN­PI­NAR’IN ADINI TO­ROS­LAR’A KADAR TA­ŞI­MA­NIN MUT­LU­LU­ĞU­NU YA­ŞI­YO­RUZ”

Yö­net­men­ler Ser­dal Altun ve Şeyh­mus Sa­rı­ce, yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­da Cey­lan­pı­nar’ın adını en iyi şe­kil­de du­yur­duk­la­rın­dan do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek, “Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye­si’nin spon­sor­lu­ğun­dan çe­kim­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ya­rak fes­ti­va­le ka­tıl­dık. Ya­pı­lan de­re­ce­len­dir­me de bi­ri­miz bi­rin­ci, bi­ri­miz ise ikin­ci oldu. Cey­lan­pı­nar’ın adını To­ros­lar’a kadar ta­şı­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bize film çe­kim­le­ri sı­ra­sın­da her türlü des­te­ği veren Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Atil­la’ya da son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Al­dı­ğı­mız ödül­le­ri başta Baş­kan Atil­la’ya ve tüm Cey­lan­pı­nar hal­kı­na ithaf edi­yo­ruz” dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Sizce Ceylanpınar'ın en büyük sorunu nedir ?
HEPSİ
SOSYAL ALANLARIN EKSİKLİĞİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
ALT YAPI
YENİ HASTAHANE
TAPU
EĞİTİM
İŞSİZLİK
Image and video hosting by TinyPic
ceylanpinargazetesi.com
© Copyright 2013 SorBaran. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
facebook/ceylanpinargazetesi           twitter/gazetesi_c              
mail: ceylanpinargazetesi@mynet      tel:0 414 471 40 19
izmir escort izmir masaj bursa escort Seslendirme Burun Estetiği Ankara Adana Lazer Epilasyon Basur Tedavisi Lazer Epilasyon Ankara Burun Estetiği İstanbul Meme Büyütme İstanbul Meme Büyütme Botoks Meme Büyütme Lazer Epilasyon İstanbul Lazer Epilasyon Fiyatları Hemoroid Tedavisi Botoks Ankara Göğüs Büyütme knight pvp