bornova escort izmir escort bayan antalya escort denizli escort

Urfa Yöresindeki Aşiretler ve Mezhepleri...

Şanlıurfa’nın Aşiretleri yüksek lisans tezi oldu. Dicle Üniversitesi’nden Fatime Sağan ‘GAP Bölgesinde Kültürel Yapı Ve Kadın Profili’ başlığı adı altında Urfa’daki aşiretleri ve mezheplerini inceledi.
Bu haber 2015-07-11 13:43:59 eklenmiş ve 2372 kez görüntülenmiştir.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı öğrencisi Fatime Sağan Yüksek Lisans Tezi olarak aşiretleri seçti. Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere GAP bölgesindeki aşiretleri ele aldı. Doktora tezini Memede Kazım derleyerek kamuoyuyla paylaştı. İşte isim isim Urfa yöresi aşiretleri ve bağlı oldukları mezhepleri;
- Acem Aşireti: Merkez İlçede otururlar. Kürtçe ve Arapça konuşurlar. Hanefi mezhebine bağlıdırlar.
- Advan Aşireti: Viranşehir ilçesinde otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Agovat veya Ağovat: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar Şafi’dirler.
- Alaaddin veya Alaadinli: Suruç köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Allahverdi Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Arap veya Tamallı Aşireti: Siverek Çatlı ve Erkonağı köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar ve Şafi’dirler.
- Atmanlı Aşireti: Bozova ve Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.
- Azıyanlar Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Badıllı Aşireti: Merkez ilçe ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Bablılar (Babıjlar): Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.
- Bahserli Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.
- Brodırej Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar
- Berazi (Berezan) Aşireti: Merkez ilçede otururlar.Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Baziki Aşireti: Birecik ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.
- Beggare Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafidirler.
- Behriman (Behman) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Berguhan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Bezki (Beziki) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Bininil (Biniecil)Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe ve Arapça onuşurlar.Hanefi’dirler.
- Binizeyt Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler.
- Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar– Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler.
- Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
- Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler.
- Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar.
- Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler.
- Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 - Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler.
- Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar.
- Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi- Şafidirler.
- Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
- Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar.
- Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
- Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
- Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar.
- Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler.
- Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler.
- Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
Sosyo-Ekonomik Profili, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1997. 106 Bu bölümdeki bilgiler Aşiretler Raporu, İstanbul, 1998, Kaynak Yayınları: 242 ve Ahmet Özer; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.126’dan derlenmiştir.
- Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler.
- Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. - Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
- Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler.
- Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar.
-Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler.
- Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 51 - Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler.
- Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar.
- Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.
- Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.
- Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.
- Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.
- Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar.
- Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 52
- Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
- Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.
- Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar.
- Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler.
- Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.
- Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler.
- Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.
- Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.
- Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.
- Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YEREL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Image and video hosting by TinyPic
Anket
Sizce Ceylanpınar'ın en büyük sorunu nedir ?
HEPSİ
SOSYAL ALANLARIN EKSİKLİĞİ
MESLEK YÜKSEK OKULU
ALT YAPI
YENİ HASTAHANE
TAPU
EĞİTİM
İŞSİZLİK
Image and video hosting by TinyPic
ceylanpinargazetesi.com
© Copyright 2013 SorBaran. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
facebook/ceylanpinargazetesi           twitter/gazetesi_c              
mail: ceylanpinargazetesi@mynet      tel:0 414 471 40 19
İzmir Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.seksshopistanbul.net/sexshop-izmir
İzmir Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktaseksshop.com
Antalya Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.seksshopistanbul.net/antalya-sex-shop
Ankara Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.seksshopistanbul.net/sex-shop-ankara
İstanbul Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.seksshopistanbul.net
Vibratör Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktashop.org/vibrator-ve-dildo
Dildo Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktaseksshop.com/vibrator-ve-dildo
Nokta Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktashop.org
İzmir Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktashop.org/sexshop-izmir
Vibratör Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.vibratorum.net
İç Giyim Alışveriş İçin : https://www.ogiyo.com
İstanbul Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktashop.istanbul
Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktashop.istanbul
Saç Bakım Alışveriş İçin : http://www.sacbakim.net
Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.noktaseksshop.com
Sex Shop Alışveriş İçin : https://www.seksshopistanbul.net
İşitme Cihazı Alışveriş İçin : http://www.noktaisitme.com
seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   sex toys   sex toys   gay sex shop gay sex shop strapon nedir kızılay sex shop travesti sex erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   erotik seks shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   vibratör   izmir sex shop   sex shop izmir   izmir sex shop   izmir sex shop   istanbul sex shop   istanbul sex shop   sex shop ankara   ankara sex shop   sex shop ankara   istanbul sex shop   antalya sex shop   antalya sex shop   antalya sex shop   bursa sex shop   sex shop bursa   bursa sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   esenyurt sex shop   esenyurt sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   kadıköy sex shop   kadıköy sex shop   bakırköy sex shop   bakırköy sex shop   işitme cihazı  
avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  

kartal escort

pendik escort